[2] Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala.

"Kumtukuza" Mungu inamaanisha kumpa utukufu.

Huenda wengi wakajibu, “Kwa kumpenda pia. 7.

Tunaahidi kwa dhati kutii amri za Mungu, kuishi injili ya Yesu Kristo, kuwa safi kimaadili, na kujitolea muda wetu na talanta zetu kwa Bwana.

Mungu aliandika zile Amri Kumi kwenye mabamba mawili ya mawe na kumpa nabii wake Musa kwenye Mlima Sinai.

May 21, 2023 · “@KennedyMmari amri ya Mungu Kujihifadhi na zinaa Kusaidia upatikanaji wa watoto Nk”. . Tunajuaje kwamba si vigumu sana kutii amri za Mungu? Toa mfano.

Hatimaye, kunamaanisha kuwa mtu anayetenda ukweli na.

. Na amri zake si nzito” (waraka wa kwanza wa Yohana 5:3). 3.

Walipohoji amri. 17 Kila mtu aishi maisha aliyopangiwa na Bwana, na ambayo ameitiwa na Mungu.

Tunaahidi kwa dhati kutii amri za Mungu, kuishi injili ya Yesu Kristo, kuwa safi kimaadili, na kujitolea muda wetu na talanta zetu kwa Bwana.

.

Ndimi Bwana, Mungu wako usiabudu miungu wengine. .

. 13 Namna gani tukifikiri kwamba ni vigumu kutii amri za Yehova au kwamba zitatunyima uhuru? Biblia inasema hivi waziwazi: “Amri zake si mzigo mzito.

.
Tunatangaza kwamba amri ya Mungu kwa watoto Wake ya kuzaana na kujaza dunia imebaki ikizingatiwa.
Kutii Mungu ni bora kwetu.

AMRI KUMI ZA MUNGU.

.

As was the case in Jeremiah’s day, the eternal God, Jehovah,. Taja amri fulani za Mungu na yale yanayohusika katika kuzishika. Tazama! Kutii ni bora kuliko dhabihu.

Hii ndio amri ninayotoa kwa makanisa yote. Dhambi ni kuvunja amri/sheria za Mungu. Kuabudu. Usiape bure kwa jina la Mungu wako. 3 Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda mema bali wale.

Baada ya siku saba za mfungo, Salema anasema alisikia sauti kutoka kwa Mungu ikimwambia hayo hayakuwa mapenzi yake na kwamba bado ana kazi ya.

Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. ” Amri za Mungu ni nini? Kupitia Neno lake, Biblia, Yehova anatupa amri mbalimbali zilizo wazi.

.

22 Kwani tazama, ana amarafiki wake katika uovu, na anajizingira na walinzi; na anavunja sheria za wale ambao walitawala kwa haki kabla yake; na huzikanyaga chini ya miguu yake amri za Mungu.

.

.

3.